Wat is Naturisme ?

Naturisme bestaat reeds vele jaren, zelf eeuwen. Er werd onder meer reeds in de middeleeuwen op de oevers van de Seine aan naturisme gedaan, maar het is pas in de XX eeuw dat het naturisme is doorgebroken.

De beweging groiede zo snel in de jaren 70, dat ze officieel erkend moest worden. Dit gebeurde in 1974, tijdens een wereldcongres waarop de Internationale Naturiste Federatie (INF) werd gesticht. Het naturisme werd er toen gedefinieerd.

Naturist zijn, om dichter bij Moeder Natuur te leven

volgens de Franse Natursiten Federatie FFN is naturis zijn :"Samen in harmonie leven met de natuur, zijn eigen lichaam beleven, in familiale kring leven, zijn eigen vrijheid beleven. Natursit zijn is de eenvoudigste manier om echt mens te zijn".

De wens om naturist te zijn is gebaseerd op een bijzondere betrokkenheid bij ecologie en de wens om in harmonie met de natuur te leven. De FFN verklaart verder :"Naturisme is een manier om in de harmonie te leven met de natuur hetgeen gekenmerkt wordt door naakt samenzijn met het oog op het bevorderen van het respect voor zichzelf, voor anderen en voor de natuur".

Naturisme is geen nudisme.

het is de definitie die het verschil maakt tussen het naturisme en het nudisme, dat enkel berust op samen naakt zijn. Voor naturisten is het naakt zijn geen doel op zich, maar een vorm van leven in harmonie met de natuur, de jaargetijden.

Naturisme kan op elke leeftijd en in faliliaal verband beleefd worden.

Naturisme heeft niets gemeen met voyeurisme of exhibisionisme.

Naakt leven is familieverband wordt ervaren als natuurlijk !

Naturisme is gewoon in familiaal verband naakt leven. schaamte en intimiteit aangaande naakt zijn stellen geen probleem voor de naturist. Inderdaad, volgens het concept van de naturist wordt een naakt licham niet in eerste instantie als intiem beschouwd, maar als "natuurlijk". dit is voor hem de meest authentieke manier om zichzelf te zijn. Anders gezegd, de dualiteit tussen het naakte lichaam gelinkt aan intimiteit en het sociaal geëngageerd, geklede lichaam stelt zich niet.

Het lijkt hem natuurlijk dat kinderen naakt rondlopen en dat ze met hun ouders deze vorm van samenstelling met de natuur delen. Volgens de ideologie van de naturisten zou het naakt zijn de ontwikkeling van het kind bevorderen. het zou toelaten het lichaam beter te ontdekken en diens veranderingen beter te aanvaarden. Maar om dit te toetsen kunnen we het best adolescenten die volwassen zijn geworden aan het woord te laten.

Psychologen die dit onderzochten bevestigen in elk geval dat kinderen die uit een naturistich gezin komen, doorgaans hun lichaam beter aanvaarden en een hogere eigenwaarde ontwikkelen.

Conclusie:

Dus, indien u in fase leeft met de natuur, begaan bent met het milieu, een hekel hebt aan verspilling, attributen en overbodig lawaai, indien u familie, vriendschap en menselijke contacten belangrijk vindt, en vooral indien u geen weg weet met uw kledij als het kwik stijgt, word dan lid !