BRUNAT in het kort

Waar woon jij ?

BRUNAT werd  20 jaar geleden gesticht

BRUNAT is een kleine brusselse naturistenclub zonder terrein, lid van de FBN (Federatie van het Belgisch Naturisme). De leden kunnen om de 2 weken op zaterdag samenkomen in de thermen Tadema te Halle waar ze een korting kunnen genieten op de toegangsprijs op vertoon van hun lidkaart van Brunat.

Er worden naturistische activiteiten georganiseerd op tereinenen van bevriende clubs of op naturistische prive-terreinen.

Naast de naturistische activiteiten stelt Brunat ook culturele activiteiten voor zoals bezoeken aan musea, historische plaatsen of natuurparken 

Brunat wil op de eerste plaats een club vrienden zijn en stelt alles in het werk om er een stevige vriendschappelijke sfeer in te houden.