Vriednschap toornooi NatuurPuur - Brunat

Natuur Puur (http://www.natuur-puur.be/) nodigt ons uit voor ons jaarlijks petanque tornooi Natuur Puur - Brunat 

Programma :
10.00 u: aankomst en verwelkoming
11.00 u: Begin van het tornooi 

12.00 : Middagmaal : Soep – Stoofvlees met frieten en slaatje - Dessert

14.00 u : Voortzetting van het toernooi

Opmaken uitslag en prijsuitreiking 

 Inschrijving - Inscription:

            Voor het middagmaal: door storting van 15 € p/p op rekening nr:  IBAN BE41 0014 40227910 - BIC/SWIFT GEBABEBB van Natuur Puur ten laatste tegen  26 april.

Voor het tornooi: ter plaatse

Dranken kunnen ter plaatse bekomen worden aan de gebruikelijke democratische prijzen.