Culturele uitstap 25 april 2015

Voor ons lente-uitstapje stellen wij een bezoek voor aan de kerncentrale van Chooz - BP 174 te 08600 GIVET.

Deze plaats is, zoals jullie het zich wel kunnen inbeelden, streng beveiligd.

Er worden zeer strikte toegangsvoorwaarden gesteld en er worden zeer volledige gegevens gevraagd van de bezoekers. Zie lijst in bijlage.

Dit bezoek wordt beperkt tot 24 personen.

In de namiddag zullen we de struisvogels, emoes, nandoes en kasuarissen ontdekken op een bezoek aan de struisvogelkweekerij “l’Autrucherie du Pont d’Amour “- Rue de la Sablonnière 2 te 5503  SORINNES-DINANT.

Meer informatie aangaande het middagmaal en de prijs zijn te vinden op onze site en in de volgende Brunat-info (maximumprijs is vastgelegd op 31 euro).

 

Daarentegen zijn de mensen die wensen deel te nemen aan deze uitstap verplicht de gevraagde informatie en een copie van beide zijde van hun identiteitskaart te bezorgen voor  10 maart 2015 ten laatsteInfoscentraleinfoscentrale.docx (59.01 Ko)

Praktische info

9.00 : bezoek van Chooz

12.30 - 13.00 : Maaltijd

15.30 : bezoek van de struisvogelkweekerij

DECORT Joƫlle