Algemene Vergadering 2014

Oproeping gewone algemene vergadering op 15-03-2014 om 14u

Elk lid van Brunat wordt hartelijk uitgenodigd.

Adres: Resto Tadema ; Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle

 

Dagorde:

 1 Aanmelding en nazicht der volmachten.

 2 Opening door de voorzitster en de ondervoorzitster.

 3 Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 30-03-2013.

 4 Verslag beheerders.

 5 Goedkeuring van de rekeningen van Brunat vzw voor het jaar 2013.

 6 Goedkeuring budget van Brunat vzw voor 2014.

 7 Bepaling van het lidgeld voor 2015.

 8 Wijzigingen van de Beheerraad (stemmen).

 9 Aanduiding van twee kasrevisoren.

10 Diversen (Interpellaties).

11 Afkondiging stemmingen.

 

Interpellaties en Kandidaturen:

Interpellaties en kandidaturen moeten schriftelijk op de maatschappelijke zetel van Brunat vzw zijn voor 20-02-2014. De postdatum zal als geldigheidsdatum gelden.

Brunat vzw - Meerweg 146 - 1600 St-Pieters-Leeuw

Geldig stemmen kan door elk lid dat:

- In orde is met zijn lidgeld(2014)

- Reeds 2 jaar lid is.

- De leeftijd heeft van 16 jaar.

 Volmacht : ag-av-15032014-1.docx ag-av-15032014-1.docx